Category: Rock

8 thoughts on “ Δεν Μπορώ Να Κόψω Εσένα - Various - Minos 96 (Vinyl, LP) ”

Meziran
Μπορώ να κάνω ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις όσα εγώ δεν μπορώ να κάνω.