Category: Classical

8 thoughts on “ Skela - Vera Matović - 2009 (CD, Album) ”

Nikogami
Vera Matović – Biografija. Vera Ostojić, sada Vera Matović, rođena je 3. juna godine u Srbiji, u gradu Čačku. U svom rodnom gradu živela je zajedno sa roditeljima i bratom, gde je i završila osnovnu školu. Nakon završene osnovne škole, upisuje učiteljsku školu, međutim, to nije bilo ono čime je ona želela da se bavi.